get_related_products

Share:

     

Bộ nguồn lưu điện AC-220V-1000VA (10-12h) tại Cần Thơ

Liên hệ

Thời gian bảo hành: 12 tháng

Xuất xứ: Elecson/Tia Sáng


-Đáp ứng thời gian lưu điện 10-12 giờ.
-Thiết kế mạch chống sét bảo vệ thiết bị.
-AC in :220 VAC
-AC out : 220 VAC
Bao gồm:
+ 01 UPS AC 1000VA
+ 01 Bình Accu 70Ah
-Đáp ứng thời gian lưu điện 10-12 giờ.
-Thiết kế mạch chống sét bảo vệ thiết bị.
-AC in :220 VAC
-AC out : 220 VAC
Bao gồm:
+ 01 UPS AC 1000VA
+ 01 Bình Accu 70Ah
SẢN PHẨM LIÊN QUAN